Villkor

Din Integritet. Vår Prioritet.

Allmänna Villkor

  1. Betalning: Betalning för vår cateringtjänst ska ske enligt de överenskomna betalningsvillkoren. Vi förbehåller oss rätten att kräva en deposition eller förskottsbetalning för att säkra bokningen.

  2. Avbokning och ändringar: Avbokningar måste göras inom en specificerad tidsram för att undvika eventuella avgifter. Ändringar i beställningar kan accepteras beroende på tillgänglighet och kan medföra ytterligare kostnader.

  3. Ansvar: Vi ansvarar inte för skador eller förluster som uppstår under användning av våra tjänster, förutom om det beror på vår egen försumlighet.

  4. Force majeure: Vi ansvarar inte för bristande prestanda på grund av omständigheter utanför vår kontroll, såsom naturkatastrofer, strejker eller andra oväntade händelser.

  5. Äganderätt: All mat och utrustning förblir vår egendom tills full betalning har erhållits.

GDPR

  1. Samtycke: Genom att använda våra tjänster ger du oss ditt uttryckliga samtycke att behandla dina personuppgifter enligt våra integritetsvillkor.

  2. Syfte: Dina personuppgifter används endast för att tillhandahålla de tjänster du begär samt för interna analyser och förbättringar.

  3. Delning av uppgifter: Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part utan ditt samtycke, förutom i enlighet med gällande lagar och förordningar.

  4. Säkerhet: Vi vidtar lämpliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust eller skada.

  5. Rättigheter: Du har rätt att begära åtkomst till och korrigering av dina personuppgifter samt att begära radering eller begränsning av deras behandling enligt gällande lagstiftning.

SKRIV TILL OSS!